ICT calamiteitenplan :}   

21 augustus 2020

ict uitwijkplan

Waarom het een feit is dat jouw bedrijf een ICT uitwijkplan nodig heeft.

Vandaag de dag kan een storing of andere calamiteit enorm veel schade aanrichten voor een bedrijf. Vaak worden de gevolgen hiervan onderschat of denkt men er niet veel bij na, omdat het nog nooit gebeurd is. Toch is het enorm belangrijk om hier op voorbereid te zijn. Of storingen te voorkomen zijn is de vraag, wat echter wel voorkomen kan worden, is dat het een enorme invloed gaat hebben. Daarom is het goed om maatregelen te treffen. Wanneer er dan een situatie zich voordoet waarin er iets fout gaat is er gelijk een oplossing voorhanden.

Waarom is het noodzakelijk een ICT uitwijkplan te hebben?
Een bewoording voor dit proces is calamiteiten- of continuïteitsmanagement. Hiermee wordt bedoeld dat er binnen een bedrijf of onderneming een aantal processen zijn die in werking treden wanneer er zich calamiteiten voordoen. Zo kun je er als bedrijf voor zorgen dat, wanneer er zich grote problemen voordoen, de boel kan blijven draaien zoals dat normaal gebeurd. Zo voorkom je dat het werk lange tijd stilgelegd moet worden en kan iedereen zo snel mogelijk weer aan de slag.

Het spreekt dus wel voor zich waarom een goed ICT uitwijkplan voor bedrijven van groot belang is. Niet alleen om zo min mogelijk tijd te verliezen, maar ook om te voorkomen dat er belangrijke en gevoelige gegevens verloren kunnen gaan. Het is natuurlijk absoluut zonde wanneer er veel werk verloren gaat.

Met dank aan de digitalisering van de arbeidsmarkt in zijn geheel, zijn veel ondernemingen meer dan ooit afhankelijk van hun ICT-infrastructuur. Er moet altijd een goed werkende internetverbinding beschikbaar zijn en allerlei werknemers moeten toegang hebben tot programma's en software vanuit verschillende plaatsen. Wordt dit verstoord, dan kan dit grote problemen opleveren. Natuurlijk wil je als bedrijf in zo'n geval ervoor zorgen dat er zo min mogelijk tijd en geld verloren gaat. Deze zogenoemde downtime-kosten kun je beperken of voorkomen met een goed werkend ICT calamiteitenplan. Wij zien dat veel ZZP en MKB ondernemingen in Nederland dit nog niet op orde hebben. Om die reden zullen wij uitweiden over wat er precies in zo een plan zou moeten staan om je wat leidraad te geven om zelf je eigen plan te schrijven. Er is geen sjabloon of standaardplan. Het plan zal voor ieder bedrijf verschillen.

Wat moet er sowieso in een ICT calamiteitenplan staan?
Er staan een aantal zaken duidelijk omschreven in een goed calamiteitenplan. Om te beginnen wanneer er sprake kan zijn van een calamiteit. Voorbeelden hiervan zijn uitval van de elektriciteit, software of hardware die kapot gaat, een aanval door hackers, schade toegebracht door werknemers zelf of brand- of waterschade. Er kunnen uiteraard nog veel meer oorzaken zijn, maar dit zijn wel de meest voorkomende.

In een ICT calamiteitenplan worden een aantal gegevens opgenomen. Denk hierbij onder andere aan belangrijke informatie over de software en hardware en de servers. Inventariseer alle servers, computers, telefooncentrale en telefoonlijnen en printers bijvoorbeeld incl. serienummers en andere belangrijke identificatiegegevens. Noteer tevens de internetverbinding gegevens en het IP-adres.

Het is ook belangrijk dat alle contactgegevens van bepaalde partijen goed gedocumenteerd worden. Mocht er iets gebeuren, dan kan daardoor namelijk snel de juiste contactpersoon worden bereikt.

Voorafgaand aan het opstellen van het definitieve plan moeten al deze zaken uitgebreid worden gedocumenteerd en geanalyseerd. Hierdoor alleen al ontstaat een goed idee van hoe alles is geregeld, waarna er kan worden begonnen met het samenstellen van de te volgen procedure voor wanneer er iets fout gaat. Vergeet ook niet zaken als, waar kunnen medewerkers gaan werken wanneer de huidige werkplaats in vlammen opgegaan is? Is het wellicht mogelijk dankzij zakelijke VoIP telefonie om inkomende oproepen tijdelijk door te laten schakelen naar mobiele toestellen van medewerkers?

Ter voorbereiding of voorkoming van noodgevallen kunnen er veel preventieve maatregelen worden genomen. Door de veiligheid optimaal te regelen en alles in de gaten te houden kun je als bedrijf overal bovenop zitten. Daarnaast is het vooral zaak dat iedereen weet hoe te handelen in het geval dat zich toch een noodsituatie voordoet. Wanneer iedereen goed is voorbereid scheelt dat veel. Door regelmatig testen uit te voeren en te oefenen met wat er moet gebeuren in deze situaties, zorg je er als onderneming dus voor dat je calamiteitenplan prima op orde is.

Externe opslag

Het valt ten zeerste aan te bevelen om het uitwijkplan, en belangrijke licentie-gegevens, back-ups, installatie software, extern onder te brengen in de cloud. Liefst AVG-proof, en redundant ingesteld, wilt zeggen met back-ups. Data Opslag Nederland (kortweg DON) is een voorbeeld van zo een dienst. Zo kun je 24/7 altijd bij je uitwijkplan, back-ups en belangrijke andere gegevens die nodig zijn voor een zo spoedig mogelijk herstel. Neem in ogenschouw dat rampen zoals brand en waterschade niet alleen tijdens kantooruren voor kunnen komen, maar bijv. ook om 10 uur ’s avonds of in het weekend. Wel zo fijn om dan direct bij de cruciale gegevens te kunnen komen.

Geregeld bijhouden en testen

Een ICT uitwijkplan is niet iets dat je eenmalig schrijft en dan kunt vergeten. Het is dus geen statisch document. Het is zaak om deze van tijd tot tijd te updaten, zeg ieder kwartaal. Zaken binnen de ICT infrastructuur van je bedrijf zullen veranderen, contactpersonen komen en gaan, en het is belangrijk dat het calamiteitenplan  mee verandert. Test tevens regelmatig steekproefsgewijs bepaalde onderdelen van het plan. Zodoende, heb je een solide ICT uitwijkplan en proces dat je bedrijfscontinuïteit borgt en waar je altijd op kunt terugvallen in tijden van nood.

Interessant verhaal?

Meer weten over ICT, neem gerust contact met ons op.

© Kemker ICT Groep   Privacyverklaring   |   Cookieverklaring   |   Wijzig uw cookievoorkeuren   |   Algemene voorwaarden   |   Hulp op afstand   |   ICT vacatures